Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 27 december 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van enkele van uw gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. Wij berichten u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Diensten te verlenen en te verbeteren. Door de Diensten te gebruiken gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account aangemaakt voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Het bedrijf (aangeduid als “het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze overeenkomst) verwijst naar Beach VIlla Bonaire.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door de Onderneming in dienst zijn genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens de Onderneming te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om de Onderneming te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.
 • Gebruiksgegevens verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website refers to Beach Villa Bonaire, toegankelijk vanaf https://beachvillabonaire.com
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang krijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdracht geven om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Indien U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen “Permanent” of “Sessie” Cookies. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies
  Type: Sessiecookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.
 • Cookies Beleid / Mededeling Acceptatie Cookies
  Type: Persistente cookies
  Beheerd door: Us
  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitscookies
  Type: Persistente cookies
  Beheerd door: Us
  Doel: Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt Uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

Het bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Dienst.
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele toepassing met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren:Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Service gebruikers onder de overgedragen activa vallen.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.
 • Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden vrijgeven.

Behoud van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van de Onderneming en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, houdt Uw instemming met die overdracht in.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U te verwijderen vanuit de Dienst.

U kunt Uw informatie te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw Account, indien U er een heeft, en de accountinstellingen te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of te verwijderen.

Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij hiertoe een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wethandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een duidelijk bericht op Onze dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen: